Logo

Debata o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym

Debata o roli komfortu wewnętrznego i  rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym
 
 
 
 

Po debacie

DKBE 2019 - druga edycja wydarzenia branżowego już za nami

Debata o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym odbyła się 7 listopada 2019 r. w Warszawie. Organizowana przez Lindab konferencja zgromadziła w tym roku 260 specjalistów i ekspertów.

Kiedy 2 lata temu podjęliśmy się organizacji pierwszej konferencji DKBE wiedzieliśmy, że temat debaty jest niezwykle ważny dla wielu podmiotów zaangażowanych w proces budowlany i stanowi klucz do otwartej dyskusji wśród specjalistów branżowych. Spotkanie stanowiło unikalną możliwość wymiany poglądów i poznania wzajemnych oczekiwań różnych środowisk, gdyż wśród uczestników DKBE znaleźli się inwestorzy, zarządcy nieruchomości, architekci, projektanci, inspektorzy, rzeczoznawcy i specjaliści HVAC, przedstawiciele ośrodków akademickich i przyszli inżynierowie.

Debata podzielona była na 3 części: pierwszą stanowiła wspólna dla wszystkich uczestników część plenarna, po której odbyły się dwa panele branżowe, a wydarzenie zakończyła otwarta dyskusja i sesja pytań do prelegentów. Nowością tegorocznej debaty był sposób zadawania pytań: stworzyliśmy specjalną stronę, na której użytkownicy wpisywali pytania, które następnie przedstawiane były podczas trwania debaty.

Tematyka konferencji

Wśród wielu interesujących tematów poruszanych w trakcie konferencji znalazły się między innymi:

  • systemy certyfikacji WELL i GBS i ich wpływ na założenia "gdy liczy się przede wszystkim człowiek",
  • wpływ środowiska wewnętrznego na komfort i wydajność pracy użytkowników budynków,
  • BIM – rewolucja w nowoczesnym budownictwie,
  • inwestor jako największym beneficjentem wdrożenia BIM,
  • komfortowe warunki dla użytkowania budynków a minimalizacja kosztów w kontekście wyboru wodnych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
  • rola szczelności instalacji w kontekście precyzyjnej regulacji ilości powietrza DCV oraz zużycia energii budynku LCC.

Prezentacja rozwiązań

Konferencji towarzyszyła część wystawowa, gdzie prezentowane były nowoczesne rozwiązania i technologie dedykowane branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Na zbudowanych specjalnie na potrzeby konferencji układach, przeprowadzone były pomiary i badanie szczelności w systemach HVAC.

Pokazaliśmy dwa układy:

  • układ bez uszczelki, łączony blachowkrętami i dodatkowo doszczelniany taśmą,
  • układ z kształtkami z uszczelką EPDM, łączony tylko blachowkrętami.

W trakcie pokazów, powietrze w obu układach tłoczone było za pomocą urządzeń typu LT600 służących do pomiarów szczelności układów wentylacyjnych. Eksperyment prowadzony był przy utrzymaniu w obu układach takiego samego ciśnienia ok. 600 Pa.
Pobór energii urządzeń był mierzony na watomierzach. Uczestnicy konferencji mogli bezpośrednio przekonać się jak duży wpływ na zużycie energii ma odpowiednie zastosowanie elementów z uszczelką, dzięki czemu mogli zobaczyć jak duża jest różnica w zużyciu energii, która wynosiła nawet 40% - 50%, co dowodzi jak olbrzymie znaczenie ma szczelność w kontekście energooszczędności, przede wszystkim dla inwestorów i zarządców nieruchomości.

Wynik eksperymentu:

Układ z uszczelką: ciśnienie: 600 Pa, wyciek powietrza: 0,675 l/s (2,43 m³/h), klasa szczelności wg normy EN 12237: D.
Układ bez uszczelki: ciśnienie: 600 Pa, wyciek powietrza: 9,44 l/s (33,984 m³/h), klasa szczelności wg normy EN 12237: A.
Norma przy ciśnieniu 600 Pa dla odpowiedniej klasy wynosi: klasa A - 22,819 l/s, klasa B - 7,606 l/s, klasa C - 2,535 l/s, klasa D - 0,845 l/s.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się także zaawansowany system VAV Lindab Pascal, którego sercem była innowacyjna skrzynka rozprężna z przepustnicą i nawiewnik wyposażony w czujkę obecności. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość bezpośredniego podłączenia skrzynek rozprężnych i centrali kanałem bez dodatkowych elementów kontrolujących przepływ. Zapotrzebowanie wydatku dla danego pomieszczenia jest komunikowane w ramach inteligentnej sieci łączącej wszystkie urządzenia Lindab Pascal i na tej podstawie odbywa się regulacja prędkości pracy wentylatora.

Partnerzy branżowi

Organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa bez stowarzyszeń branżowych: BIM dla Polskiego Budownictwa, OSWBZ - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, PZITS - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz SPW - Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły: Eurovent, SARP oraz TighVent.

Podsumowanie

Konferencja DKBE pokazała, że spotkania branżowe są potrzebne i służą wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces budowlany. Dyskusja, wymiana poglądów, nawiązywanie nowych kontaktów pozwala na poznanie wzajemnych oczekiwań i współdziałania w zakresie zmian w branży HVAC oraz podejścia do tematyki zrównoważonego budownictwa.

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami!

Program

9:00
Rejestracja
10:00
Rozpoczęcie konferencji
10:10
dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk | Politechnika Śląska Wpływ środowiska wewnętrznego na komfort i wydajność pracy użytkowników budynków.
10:30
Bartosz Marcol | Arup Polska Ilość powietrza wentylacyjnego - wymagania i praktyka.
10:50
Agnieszka Rylska | OSWBZ / GO4ENERGY, dr inż. Jan Cieśla | OSWBZ WELL i GBS - systemy certyfikacji - gdy liczy się przede wszystkim człowiek.
11:10
Aleksander Szerner | Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa BIM - rewolucja w budownictwie.
11:30
Przerwa kawowa
PANELE TEMATYCZNE
PANEL 1:
Inwestor, zarządca nieruchomości, architekt
PANEL 2:
Projektant, inspektor, rzeczoznawca, specjalista HVAC
12:00
mgr inż. Paweł Klimczak i Maciej Gwiaździński | Cushman & Wakefield Wentylacja i klimatyzacja w zarządzaniu nieruchomościami.
Igor Sikończyk | Eurovent Association Dobór filtrów powietrza sklasyfikowanych wg nowej normy ISO 16890 (w zależności od jakości powietrza zewnętrznego) i wpływ na zdrowie użytkowników budynku.
12:30
Jarek Szepietowski | AEC Design Dlaczego inwestor jest największym beneficjentem wdrożenia BIM?
Joanna Rucińska | Politechnika Warszawska / PZITS / NAPE Zastosowanie symulacji dynamicznych do optymalizacji systemów HVAC.
13:00
Przerwa na lunch
Przerwa na lunch
13:45
Dipl. Ing. Martin Wiebicke | Lindab A/S Komfortowe warunki dla użytkowników budynków a minimalizacja kosztów w kontekście wyboru wodnych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
mgr inż. Tomasz Trusewicz | Stowarzyszenie Polska Wentylacja Najciekawsze instalacje wentylacyjne w Polsce - Nagroda PASCAL 2019.
14:15
Piotr Bartkiewicz | OSWBZ Wykorzystanie narzędzi big data w analizach funkcjonowania systemów budynkowych.
Jakub Jankowski | Lindab Sp. z o.o. Rola szczelności instalacji w kontekście precyzyjnej regulacji ilości powietrza DCV (Demand Controlled Ventilation) oraz zużycia energii budynku LCC.
Inwestor, zarządca nieruchomości, architekt
12:00
mgr inż. Paweł Klimczak i Maciej Gwiaździński | Cushman & Wakefield Wentylacja i klimatyzacja w zarządzaniu nieruchomościami.
12:30
Jarek Szepietowski | AEC Design Dlaczego inwestor jest największym beneficjentem wdrożenia BIM?
13:00
Przerwa na lunch
13:45
Dipl. Ing. Martin Wiebicke | Lindab A/S Komfortowe warunki dla użytkowników budynków a minimalizacja kosztów w kontekście wyboru wodnych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
14:15
Piotr Bartkiewicz | OSWBZ Wykorzystanie narzędzi big data w analizach funkcjonowania systemów budynkowych.
Projektant, inspektor, rzeczoznawca, specjalista HVAC
12:00
Igor Sikończyk | Eurovent Association Dobór filtrów powietrza sklasyfikowanych wg nowej normy ISO 16890 (w zależności od jakości powietrza zewnętrznego) i wpływ na zdrowie użytkowników budynku.
12:30
Joanna Rucińska | Politechnika Warszawska / PZITS / NAPE Zastosowanie symulacji dynamicznych do optymalizacji systemów HVAC.
13:00
Przerwa na lunch
13:45
mgr inż. Tomasz Trusewicz | Stowarzyszenie Polska Wentylacja Najciekawsze instalacje wentylacyjne w Polsce - Nagroda PASCAL 2019.
14:15
Jakub Jankowski | Lindab Sp. z o.o. Rola szczelności instalacji w kontekście precyzyjnej regulacji ilości powietrza DCV (Demand Controlled Ventilation) oraz zużycia energii budynku LCC.
14:45
Przerwa kawowa
15:00
Dyskusja, wymiana opinii z udziałem prelegentów
16:30
Zakończenie konferencji

Partnerzy
Piotr Bartkiewicz
Piotr Bartkiewicz OSWBZ
Współzałożyciel OSWBZ oraz partner w firmie Go4Energy, zajmującej się doradztwem oraz nowoczesnymi badaniami i analizami zużycia energii w budynkach, certyfikacją budynków i szkoleniami. Autor, konsultant i wykonawca projektów zarządzania energią i budownictwa zrównoważonego w budynkach.
Starszy wykładowca na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W pracach naukowych podejmuje zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem projektowania systemów budynkowych, modelowaniem energetycznym, zarządzaniem informacją o budynku (BIM), symulacjami CFD.
Posiada szeroką wiedzę na temat zużycia energii, modelowania budynków i systemów HVAC, procesów daylighting'u, komfortu użytkowników i jakości środowiska wewnętrznego, zarządzania projektami, Commissioning'u, certyfikacji budynków LEED, BREEAM, GBC, analiz LCA.
Poszerza swoje kompetencje i dzieli się już zdobytym doświadczeniem w ramach międzynarodowych stowarzyszeń np. International Building Performance Simulation Association - IBPSA oraz American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers ASHRAE.
Jest członkiem Sekcji Głównej Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery w PZITS.
Angażuje się w projekty Unii Europejskiej np. był liderem projektów w ramach Inteligent Energy Europe - IDES EDU, Performance Based Building - PeBBu oraz członkiem projektów STEP i KODnZEB.
Współzałożyciel OSWBZ oraz partner w firmie Go4Energy, zajmującej się doradztwem oraz nowoczesnymi badaniami i analizami zużycia energii w budynkach, certyfikacją budynków i szkoleniami. Autor, konsultant i wykonawca projektów zarządzania energią i budownictwa zrównoważonego w budynkach. Starszy wykładowca na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska...
Jan Cieśla
dr inż. Jan Cieśla OSWBZ
Architekt, project manager, ekspert ds. zdrowia i produktywności w budynkach oraz certyfikacji.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie projektowym.
Przeprowadził pierwszą w Polsce certyfikację biura w systemie WELL.
Jest też współautorem pierwszego w Polsce wzorcowego mieszkania dla seniorów - mimowieku.pl.
Architekt, project manager, ekspert ds. zdrowia i produktywności w budynkach oraz certyfikacji. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie projektowym. Przeprowadził pierwszą w Polsce certyfikację biura w systemie WELL. Jest też współautorem pierwszego w Polsce wzorcowego mieszkania dla seniorów - mimowieku.pl.
Maciej Gwiaździński
Maciej Gwiaździński CUSHMAN & WAKEFIELD
Maciej Gwiaździński jest absolwentem Akademii Morskiej w Gdyni o specjalizacji w kierunku eksploatacji instalacji przemysłowych, inspektor ochrony przeciwpożarowej.
Związany z branżą utrzymania technicznego obiektów od 2009 roku do dnia dzisiejszego.
Kierownik, Manager oraz Dyrektor Techniczny w obiektach biurowych, handlowych, sportowych oraz muzealnych.
Pasjonat nowoczesnych i zielonych technologii w szczególności w zakresie wytwarzania i magazynowania energii.
Maciej Gwiaździński jest absolwentem Akademii Morskiej w Gdyni o specjalizacji w kierunku eksploatacji instalacji przemysłowych, inspektor ochrony przeciwpożarowej. Związany z branżą utrzymania technicznego obiektów od 2009 roku do dnia dzisiejszego. Kierownik, Manager oraz Dyrektor Techniczny w obiektach biurowych, handlowych, sportowych oraz muzealnych. Pasjonat nowoczesnych i zielonych...
Jakub Jankowski
Jakub Jankowski LINDAB SP. Z O.O.
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Od 15 lat związany z branżą HVAC w różnych organizacjach.
Obecnie Product Manager w firmie Lindab, odpowiedzialny za produkty związane ze szczelnością instalacji wentylacyjnych oraz rozwiązania komfortu dla użytkowników budynku (Indoor Climate Solutions).
Prelegent i autor branżowych publikacji i wydawnictw na temat energooszczędnych rozwiązań wentylacyjnych.
Członek Sekcji Głównej Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery w PZITS.
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od 15 lat związany z branżą HVAC w różnych organizacjach. Obecnie Product Manager w firmie Lindab, odpowiedzialny za produkty związane ze szczelnością instalacji wentylacyjnych oraz rozwiązania komfortu dla użytkowników budynku (Indoor Climate Solutions). Prelegent i autor branżowych publikacji i wydawnictw na...
Jan Kaczmarczyk
dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, posiada doktorat Duńskiego Uniwersytetu Technicznego.
Obecnie pracuje na Politechnice Śląskiej, gdzie kieruje Katedrą Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.
W pracy badawczej zajmuje się oceną warunków cieplnych i jakości powietrza w pomieszczeniach oraz analizą ich wpływu na komfort i wydajność pracy użytkowników. Prowadzi także analizy lokalnych systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania pod kątem kształtowanych przez nie warunków oraz zużycia energii.
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, posiada doktorat Duńskiego Uniwersytetu Technicznego. Obecnie pracuje na Politechnice Śląskiej, gdzie kieruje Katedrą Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. W pracy badawczej zajmuje się oceną warunków cieplnych i jakości powietrza w pomieszczeniach oraz analizą ich wpływu na komfort i wydajność pracy użytkowników. Prowadzi także...
Paweł Klimczak
mgr inż. Paweł Klimczak CUSHMAN & WAKEFIELD
Paweł Klimczak jako H&S and FM Operations Practice Leader, pełni rolę szefa Zespołu odpowiedzialnego za FM, H&S i Procurement w firmie Cushman & Wakefield. W firmie Cushman & Wakefield pracuje od 2017 roku, wcześniej pracował przez ponad dekadę jako Dyrektor Centrum Handlowego, dla Unibail Rodamco i Atrium Real Estate Management.
Posiada wykształcenie zarówno techniczne (tytuł magistra inżyniera) jak i biznesowe (EMBA) oraz licencję zarządcy nieruchomości.
Branżowa aktywność to od wielu lat funkcja Członka Zarządu stowarzyszenia IFMA Polska.
Paweł Klimczak jako H&S and FM Operations Practice Leader, pełni rolę szefa Zespołu odpowiedzialnego za FM, H&S i Procurement w firmie Cushman & Wakefield. W firmie Cushman & Wakefield pracuje od 2017 roku, wcześniej pracował przez ponad dekadę jako Dyrektor Centrum Handlowego, dla Unibail Rodamco i Atrium Real Estate Management. Posiada wykształcenie zarówno techniczne...
Bartosz Marcol
Bartosz Marcol ARUP POLSKA
Starszy konsultant ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Arup Polska Sp. z o.o.
Inżynier z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w kreowaniu środowiska wewnętrznego wysokiej jakości oraz racjonalizacji zużycia energii w budynkach.
Od początku kariery zawodowej związany ze zrównoważonym budownictwem. Doradca w zakresie certyfikacji WELL oraz wdrażaniu rozwiązań skierowanych na zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników budynków.
Dodatkowo wykonuje analizy dostępności światła dziennego, komfortu termicznego oraz symulacji energetycznych w budynkach. Posiada doświadczenie w ankietyzacji jakości środowiska wewnętrznego oraz zadowolenia z miejsca pracy.
Autor artykułów m in. w czasopismach Architektura Murator, BPCC Kontakt Magazine i Cyrkulacje.
Starszy konsultant ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Arup Polska Sp. z o.o. Inżynier z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w kreowaniu środowiska wewnętrznego wysokiej jakości oraz racjonalizacji zużycia energii w budynkach. Od początku kariery zawodowej związany ze zrównoważonym budownictwem. Doradca w zakresie certyfikacji WELL oraz wdrażaniu rozwiązań skierowanych...
Joanna Rucińska
Joanna Rucińska POLITECHNIKA WARSZAWSKA
/ PZITS / NAPE

Pracuje na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz współpracuje z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A jako Starszy Specjalista ds. Analiz Energetycznych.
Pracę zawodową rozpoczęła po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, gdzie również ukończyła studia doktoranckie i uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Jest absolwentem studiów podyplomowych "Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków" prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.
Zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami energii. Posiadane wykształcenie jak i dodatkowe kursy są podstawą do wykonywania symulacji i analiz energetycznych budynków oraz ich systemów, analiz emisji zanieczyszczeń do środowiska, analiz ekonomicznych oraz koncepcji modernizacji.
W swojej pracy zajmuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach, ich wpływem na środowisko a także oceną projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.
Pracuje na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz współpracuje z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A jako Starszy Specjalista ds. Analiz Energetycznych. Pracę zawodową rozpoczęła po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, gdzie również ukończyła studia doktoranckie...
Agnieszka Rylska
Agnieszka Rylska OSWBZ / GO4ENERGY
Senior Project Manager w firmie Go4Energy, zajmującej się zrównoważoną certyfikacją obiektów, doradztwem i nowoczesnymi badaniami oraz analizami zużycia energii.
Ukończyła wydział Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej, a także podyplomowe studia z Zarządzania Projektami na SGH w Warszawie. Ceni sobie odpowiedzialny biznes, co dowodzi ukończony kurs CSR Managera. Posiada tytuł LEED Commissioning Authority oraz zdobyła jako pierwsza z 10 osób w Polsce uprawnienia WELL Accredited Professional.
W ramach struktury Go4Energy zarządza dwoma działami: zespołem zajmującym się certyfikacją WELL, a także procesem Commissioningu. Jest zaangażowana w certyfikację najbardziej prestiżowych projektów w Polsce, jak i za granicą.
Entuzjastka ekologicznego podejścia zarówno do życia, jak i budownictwa. Członkini Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego (OSWBZ.org) i grupy ArchiWomen, a także Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej "DOBRZE" promującej ekologiczne rolnictwo.
Senior Project Manager w firmie Go4Energy, zajmującej się zrównoważoną certyfikacją obiektów, doradztwem i nowoczesnymi badaniami oraz analizami zużycia energii. Ukończyła wydział Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej, a także podyplomowe studia z Zarządzania Projektami na SGH w Warszawie. Ceni sobie odpowiedzialny biznes, co dowodzi ukończony kurs CSR Managera. Posiada...
Igor Sikończyk
Igor Sikończyk EUROVENT ASSOCIATION
Absolwent Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza na Politechnice Krakowskiej oraz Zarządzania na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Od początku związany z branżą wentylacji i klimatyzacji.
Doświadczenie w zawodzie zdobywał zarówno z pozycji producenta urządzeń (zarządzanie produkcją, dział R&D) jaki i projektanta systemów oraz jako przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru).
W ostatnich latach pracuje w Brukseli, gdzie reprezentuje interesy producentów branży HVACR w procesie tworzenia legislacji technicznej na poziomie Unii Europejskiej oraz Standaryzacji EN.
Ekspert Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) w komitetach TC 156 i TC 195.
Członek Komitetu Technicznego 317 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).
Absolwent Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza na Politechnice Krakowskiej oraz Zarządzania na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Od początku związany z branżą wentylacji i klimatyzacji. Doświadczenie w zawodzie zdobywał zarówno z pozycji producenta urządzeń (zarządzanie produkcją, dział R&D) jaki i projektanta systemów oraz jako przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru). W...
Jarek Szepietowski
Jarek Szepietowski AEC DESIGN
Specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, posiadający rozległą wiedzę na temat oprogramowania inżynierskiego, głównie Revit i Dynamo.
Jako lider zespołu technicznego do wdrażania technologii BIM (Building Information Modeling) dla naszych Klientów realizuje projekty prowadzące do optymalizacji procesu projektowania.
Ma doświadczenie zawodowe w pracy nad projektami zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, posiadający rozległą wiedzę na temat oprogramowania inżynierskiego, głównie Revit i Dynamo. Jako lider zespołu technicznego do wdrażania technologii BIM (Building Information Modeling) dla naszych Klientów realizuje projekty prowadzące do optymalizacji procesu projektowania. Ma doświadczenie zawodowe w pracy nad projektami zarówno...
Aleksander Szerner
Aleksander Szerner STOWARZYSZENIE BIM DLA POLSKIEGO BUDOWNICTWA
Ekspert rynkowy ds. BIM, Digitalizacji, PROPTECH oraz Cyfrowych Rozwiązań Biznesowych.
Realizował projekty autostradowe A4, A2 i A1. Od 2005 roku w firmie SKANSKA związany z obszarem BIM i Digitalizacji. Odpowiedzialny za wdrożenie dronów, laserowego pozyskiwania danych, aplikacji biznesowych, rozwiązań z zakresu geodezji, pilotażowego projektu z obszaru IoT (Connected Helmet), realizacje strategii BIM 2020 i Digitalizacji 2025 oraz przeprowadzenie cyfrowej transformacji firmy i wykorzystanie technologii tworzących erę przemysłu 4.0.
Autor i wykładowca publikacji technicznych o metodyce BIM.
Od 2018 prezes Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa, członek rady programowej projektu "Think Tank How To Do IT" HBRP, Stowarzyszenia Liderek w Biznesie "Ladies First" oraz Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Sieci Dydaktyki Cyfrowej "Fundacja na rzecz Wielkich Historii". Ekspert w HUB Wysokich Kompetencji "Concilium Business Solution".
Ekspert rynkowy ds. BIM, Digitalizacji, PROPTECH oraz Cyfrowych Rozwiązań Biznesowych. Realizował projekty autostradowe A4, A2 i A1. Od 2005 roku w firmie SKANSKA związany z obszarem BIM i Digitalizacji. Odpowiedzialny za wdrożenie dronów, laserowego pozyskiwania danych, aplikacji biznesowych, rozwiązań z zakresu geodezji, pilotażowego projektu z obszaru IoT (Connected Helmet), realizacje...
Tomasz Trusewicz
mgr inż. Tomasz Trusewicz STOWARZYSZENIE POLSKA WENTYLACJA
Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Od 2001 roku pełni funkcję dyrektora Stowarzyszenia Polska Wentylacja.
Autor publikacji i szkoleń popularyzujących wiedzę na temat wentylacji w budownictwie.
Redaktor naczelny magazynu branżowego CYRKULACJE.
Inicjator i organizator Nagrody branżowej PASCAL, przyznawanej od 2015 roku przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja dla projektantów instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Organizator targów Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja.
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2001 roku pełni funkcję dyrektora Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Autor publikacji i szkoleń popularyzujących wiedzę na temat wentylacji w budownictwie. Redaktor naczelny magazynu branżowego CYRKULACJE. Inicjator i organizator Nagrody branżowej PASCAL, przyznawanej od 2015 roku przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja dla projektantów instalacji...
Martin Wiebicke
Dipl. Ing. Martin Wiebicke LINDAB A/S
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe i od kilkunastu lat związany jest z firmą Lindab.
Od roku 2014 pracuje na stanowisku Product Manager Water Systems. W latach 2002- 2013 pracował na stanowisku Technical Sales Manager/ Product Manager ICS rozwijając i wrażając produkty i rozwiązania Indoor Climate Solutions. Pasjonat i entuzjasta nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza belek chłodzących.
Analityk biznesowy - tworzy strategie wprowadzania produktów na rynki.
Jako International Team Bulder oraz Trainer prowadzi także szkolenia.
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe i od kilkunastu lat związany jest z firmą Lindab. Od roku 2014 pracuje na stanowisku Product Manager Water Systems. W latach 2002- 2013 pracował na stanowisku Technical Sales Manager/ Product Manager ICS rozwijając i wrażając produkty i rozwiązania Indoor Climate Solutions. Pasjonat i entuzjasta nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza belek chłodzących. Analityk...
Anna Bogdan
dr hab. inż. Anna Bogdan PZITS / POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Profesor nadzwyczajna, zatrudniona na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA).
Specjalizuje się w wentylacji i klimatyzacji, w szczególności: analizie wymiany ciepła i masy między człowiekiem a otoczeniem, wpływem człowieka na parametry środowiska wewnętrznego, analizie warunków środowiska wewnętrznego pod kątem komfortu użytkowników oraz zużycia energii oraz termofizjologii człowieka z uwzględnieniem zmienności osobniczej.
Ogłosiła drukiem ponad 200 publikacji, w tym: ponad 140 artykułów, 2 monografie, 10 rozdziałów w monografiach oraz ponad 50 referatów konferencyjnych.
Profesor nadzwyczajna, zatrudniona na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA). Specjalizuje się w wentylacji i klimatyzacji, w szczególności: analizie wymiany ciepła i...
Tomasz Trusewicz
mgr inż. Tomasz Trusewicz STOWARZYSZENIE POLSKA WENTYLACJA
Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Od 2001 roku pełni funkcję dyrektora Stowarzyszenia Polska Wentylacja.
Autor publikacji i szkoleń popularyzujących wiedzę na temat wentylacji w budownictwie.
Redaktor naczelny magazynu branżowego CYRKULACJE.
Inicjator i organizator Nagrody branżowej PASCAL, przyznawanej od 2015 roku przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja dla projektantów instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Organizator targów Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja.
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2001 roku pełni funkcję dyrektora Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Autor publikacji i szkoleń popularyzujących wiedzę na temat wentylacji w budownictwie. Redaktor naczelny magazynu branżowego CYRKULACJE. Inicjator i organizator Nagrody branżowej PASCAL, przyznawanej od 2015 roku przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja dla projektantów instalacji...